دوره متوسطه دوم دخترانه واحد 1 - مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
تبریک تولد
  عضویت در کانال پیام رسان سروش
  نظر سنجی
  مطالب سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

  عالی

  خیلی خوب

  خوب

  متوسط

  ضعیف

  دانش پژوهان برتر

  برترین های امتحانات نوبت اول - پایه یازدهم تجربی سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های امتحانات نوبت اول- پایه یازدهم ریاضی سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های امتحانات نوبت اول - پایه دهم انسانی سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های امتحانات نوبت اول - پایه دهم تجربی سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های امتحانات نوبت اول - پایه دهم ریاضی سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های آزمون گزینه دو - پایه چهارم در نیم سال اول سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های آزمون گزینه دو - پایه یازدهم در نیم سال اول سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های آزمون پیشرفت تحصیلی - پایه یازدهم در نیم سال اول سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های آزمون پیشرفت تحصیلی - پایه دهم در نیم سال اول سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های آزمونهای مرآت پایه دهم در نیم سال اول سال تحصیلی 97 - 96

  افتخار آفرینان در مسابقات قرآن و مفاهیم - سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های عفاف و حجاب و مسابقات قرآن - سال تحصیلی 97 - 96

  برترین های اولین مرحله آزمون گزینه دو - پایه یازدهم تجربی

  برترین های اولین مرحله آزمون گزینه دو - پایه یازدهم ریاضی

  برترین های دومین مرحله آزمون گزینه دو - پایه چهارم ریاضی

  برترین های دومین مرحله آزمون گزینه دو - پایه چهارم تجربی

  برترین های اولین مرحله آزمون گزینه دو - پایه چهارم ریاضی

  برترین های اولین مرحله آزمون گزینه دو - پایه چهارم تجربی

  افتخار آفرینان کنکور سال 96

  افتخار آفرینان در مسابقات آزمایشگاهی علوم یادواره شهید احمدی روشن - سال تحصیل 96 - 95

  افتخار آفرینان در دومین مرحله جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا سال تحصیلی 96 - 95

  افتخار آفرینان در چهارمین مرحله یادواره یاران شیدایی سال تحصیلی 96 - 95

  افتخار آفرینان در مسابقات فرهنگی و هنری سال تحصیلی 96 - 95

  افتخار آفرینان در مسابقات قرآن و عترت سال تحصیلی 96 - 95

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 96 - 95 - پایه سوم ریاضی

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 96 - 95 - پایه سوم تجربی

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 96 - 95 - پایه دهم ریاضی

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 96 - 95 - پایه دهم تجربی

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول سال 95 - چهارم تجربی

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول سال 95 - پایه چهارم ریاضی

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول سال 95 - پایه سوم تجربی 362

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول سال 95 - پایه سوم تجربی 361

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول سال 95 - پایه سوم ریاضی

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول سال 95 - پایه دهم ریاضی کلاس 151

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول سال 95 - پایه دهم تجربی کلاس 164

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول سال 95 - پایه دهم تجربی کلاس 163

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول سال 95 - پایه دهم تجربی کلاس 162

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول سال 95 - پایه دهم تجربی کلاس 161

  افتخار آفرینان در کنکور سال 95

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه سوم تجربی خرداد 95

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه سوم ریاضی خرداد 95

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه دوم تجربی خرداد 95

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم- پایه دوم ریاضی خرداد 95

  نفرات برتر آخرین مرحله آزمون مرآت پایه سوم تجربی - فروردین 95

  نفرات برتر آخرین مرحله آزمون مرآت پایه سوم ریاضی - فروردین 95

  نفرات برتر آخرین مرحله آزمون مرآت پایه دوم تجربی - فروردین 95

  نفرات برتر آخرین مرحله آزمون مرآت پایه دوم ریاضی - فروردین 95

  نفرات برتر دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم تجربی - اسفند ماه 94

  نفرات برتر دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم ریاضی - اسفند ماه 94

  نفرات برتر دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی پایه سوم تجربی - اسفند ماه 94

  نفرات برتر دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی پایه سوم ریاضی - اسفند ماه 94

  نفرات برتر دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دوم تجربی - اسفند ماه 94

  نفرات برتر دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دوم ریاضی - اسفند ماه 94

  برگزیدگان در المپیاد ورزشی مدارس امام حسین علیه السلام - بهمن 94

  نفرات برتر دومین مرحله آزمون مرآت پایه سوم تجربی - بهمن ماه 1394

  نفرات برتر دومین مرحله آزمون مرآت پایه سوم ریاضی - بهمن ماه 1394

  نفرات برتر دومین مرحله آزمون مرآت پایه دوم تجربی - بهمن ماه 1394

  نفرات برتر دومین مرحله آزمون مرآت پایه دوم ریاضی - بهمن ماه 1394

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول پایه چهارم تجربی - دی ماه 1394

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول پایه چهارم ریاضی - دی ماه 1394

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول پایه سوم تجربی - دی ماه 1394

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول پایه سوم ریاضی - دی ماه 1394

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول پایه دوم تجربی - دی ماه 1394

  نفرات برتر امتحانات نوبت اول پایه دوم ریاضی - دی ماه 1394

  نفرات برتر اولین مرحله آزمون مرآت پایه سوم تجربی سال 1394

  نفرات برتر اولین مرحله آزمون مرآت پایه سوم ریاضی سال 1394

  نفرات برتر اولین مرحله آزمون مرآت پایه دوم تجربی سال 1394

  نفرات برتر اولین مرحله آزمون مرآت پایه دوم ریاضی سال 1394

  نفرات برتر آزمون مستمر آبان ماه 1394

  افتخار آفرینان کنکور سراسری سال 94 رشته ریاضی

  افتخار آفرینان کنکور سراسری سال 94 رشته تجربی

  نفرات برتر امتحانات نهایی - سوم تجربی سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برتر امتحانات نهایی - سوم ریاضی سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه دوم ریاضی سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه دوم تجربی سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه اول سال تحصیلی 94 - 93

  نفرات برتر مسابقات فرهنگی هنری - سال تحصیلی 94 - 93

  افتخار آفرینی در مسابقه نجات تخم مرغ - اردیبهشت 94

  نفرات برتر سومین آزمون پیشرفت تحصیلی - پایه چهارم تجربی اردیبهشت 94

  نفرات برتر سومین آزمون پیشرفت تحصیلی - پایه سوم تجربی اردیبهشت 94

  نفرات برتر سومین آزمون پیشرفت تحصیلی - پایه سوم ریاضی اردیبهشت 94

  نفرات برتر سومین آزمون پیشرفت تحصیلی - پایه دوم تجربی اردیبهشت 94

  نفرات برتر سومین آزمون پیشرفت تحصیلی - پایه دوم ریاضی اردیبهشت 94

  نفرات برتر سومین آزمون پیشرفت تحصیلی - پایه اول اردیبهشت 94

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله سوم - پایه سوم تجربی فروردین 94

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله سوم - پایه سوم ریاضی فروردین 94

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله سوم - پایه دوم تجربی فروردین 94

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله سوم - پایه دوم ریاضی فروردین 94

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله سوم - پایه اول فروردین 94

  نفرات برتر دومین آزمون پیشرفت تحصیلی - سوم تجربی اسفند ماه 93

  نفرات برتر دومین آزمون پیشرفت تحصیلی - سوم ریاضی اسفند ماه 93

  نفرات برتر دومین یادواره یاران شیدایی اسفند ماه 93

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله دوم - پایه سوم ریاضی بهمن ماه 93

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله دوم - پایه سوم تجربی بهمن ماه 93

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله دوم - پایه دوم تجربی بهمن ماه 93

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله دوم - پایه دوم ریاضی بهمن ماه 93

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله دوم - پایه اول بهمن ماه 93

  نفرات برتر امتحان نوبت اول - پایه چهارم تجربی دی ماه 93

  نفرات برتر امتحان نوبت اول - پایه چهارم ریاضی دی ماه 93

  نفرات برتر امتحان نوبت اول - پایه سوم تجربی دی ماه 93

  نفرات برتر امتحان نوبت اول - پایه سوم ریاضی دی ماه 93

  نفرات برتر امتحان نوبت اول - پایه دوم تجربی دی ماه 93

  نفرات برتر امتحان نوبت اول - پایه دوم ریاضی دی ماه 93

  نفرات برتر امتحان نوبت اول - پایه اول دی ماه 93

  نفرات برتر پایه چهارم تجربی - اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی 94 - 93

  نفرات برتر پایه چهارم ریاضی - اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برتر پایه سوم تجربی - اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برتر پایه سوم ریاضی - اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی 94 - 93

  نفرات برتر پایه دوم تجربی - اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی 94-93

  نفرات برتر پایه دوم ریاضی - اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برترپایه اول - اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برتر پایه سوم تجربی - اولین مرحله آزمون مرآت سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برتر پایه سوم ریاضی - اولین مرحله آزمون مرآت سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برتر دوم تجربی - اولین مرحله آزمون مرآت سال تحصیلی 94 - 93

  نفرات برتر پایه دوم ریاضی - اولین مرحله آزمون مرآت سال تحصیلی 94 -93

  نفرات برتر پایه اول - اولین مرحله آزمون مرآت سال تحصیلی 94 - 93

  افتخار آفرینان کنکور سراسری سال 93

  نفرات برتر سوم تجربی آزمون مستمر مهرماه 93

  نفرات برتر سوم ریاضی آزمون مستمر مهرماه 93

  نفرات برتر دوم تجربی 261 آزمون مستمر مهر ماه 93

  نفرات برتر دوم تجربی 262 آزمون مستمر مهر ماه 93

  نفرات برتر پایه دوم ریاضی آزمون مستمر مهر ماه 93

  نفرات برتر پایه اول 123 آزمون مستمر مهر ماه 93

  تفرات برتر پایه اول 122 آزمون مستمر مهرماه 93

  نفرات برتر پایه اول 121 آزمون مستمر مهرماه 93

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه چهارم تجربی سال 93 -92

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه چهارم ریاضی سال 93 -92

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - سوم تجربی سال 93 -92

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه سوم ریاضی سال 93 - 92

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه دوم تجربی سال 93 -92

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه دوم ریاضی سال 93- 92

  نفرات برتر امتحانات نوبت دوم - پایه اول سال 93 -92

  نفرات برتر پایه سوم تجربی - مرحله آخر آزمون مرآت سال تحصیلی 93 -92

  نفرات برتر پایه سوم ریاضی - آخرین مرحله آزمون مرآت سال تحصیلی 93 -92

  نفرات برتر پایه دوم تجربی - آخرین مرحله آزمون مرآت سال تحصیلی 93-92

  نفرات برتر پایه دوم ریاضی - مرحله آخر مرآت سال تحصیلی 93 -92

  نفرات برتر پایه اول - مرحله آخر آزمون مرآت سال تحصیلی 93 -92

  نفرات برتر آزمون سنجش مرحله اول - پایه سوم - سال تجصیلی 93-92

  نفرات برتر آزمون سنجش مرحله اول - پایه دوم - سال تحصیلی 93-92

  نفرات برتر آزمون سنجش مرحله اول - پایه اول - سال تحصیلی 93-92

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله دوم - پایه سوم - سال تحصیلی 93-92

  نفرات برتر آزمون مرآت مرحله دوم - پایه دوم - سال تحصیلی 93-92

  نفرات برت آزمون مرآت مرحله دوم - پایه اول - سال تحصیلی 93-92

  نفرات برتر آزمون گزینه دو مرحله چهارم سال تحصیلی 93-92

  نفرات برتر آزمون گزینه دو مرحله دوم سال تحصیلی 93-92

  نفرات برتر آزمون گزینه دو مرحله سوم سال تحصیلی 93-92

  نفرات برتر آزمون آغازین سنجش پایه اول سال 93-92

  نفرات برتر آزمون گزینه دو مرحله اول - سال 93-92

  اين سايت تا كنون 1652727 بازديدكننده داشته است
  © تمامی حقوق این پایگاه
  متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
  امام حسین علیه السلام می باشد